Generalforsamling

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 11/04/2019
6:00 pm - 6:15 pm

Lokation
Gladsaxe Sportsdykkerklub

Kategori


Kære dykkere

Hermed invitation til årets generalforsamling i vores klublokaler. For at være sikker på, at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, inviterer vi samtidig til ekstraordinær generalforsamling i umiddelbar forlængelse af den ordinære og med samme dagsorden.

Der vil være mad og drikke efter sidste punkt på dagsordenen.

Nederst finder i dagsorden. Forslag til generalforsamling og ønsker om at indtræde i bestyrelsen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

På ulige år afgår formand, uddannelsesformand, materialeudvalgsformand og redaktør.

Torben ønsker ikke at genopstille som formand. Johan ønsker ikke at genopstille. Allan genopstilller, men træder gerne tilbage, hvis andre ønsker at prøve kræfter med uddannelsesformandsposten. Allan vil fortsat gerne undervise, selvom en anden overtager pladsen i bestyrelsen. Jakob genopstiller som redaktør.

Det reviderede regnskab og budgettet for det kommende år vil være tilgængeligt på hjemmesiden forud for generalforsamlingen.

9. DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING

9.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning og beslutning om godkendelse deraf.
3. Fremlæggelse af og beslutning om regnskabets godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingenter og indmeldelsesgebyr.
6. Forelæggelse af budget for det kommende år.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af medlemmer til udvalg.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Arrangør

Navn: Administrator GSDK
Mail: webmaster@gsdk.dk
Telefon: Ikke tilgængelig

Tilmeldte dykkere

5 ud af 40 pladser.

Tilmeldte

  • Allan Nielsen
  • Frederick Jovan Rousset
  • Jesper Balle
  • Lars Doktor Kristensen
  • Bjørn Larsen

Vær med!

Tilmeldinger er lukket til denne event.

Put arrangement i din kalender

Put i digital kalender : iCal
Put i Google-kalender: Google Kalender

Skriv et svar